» Forside    » Services    » Betingelser    » FAQ    » Kontakt

Betingelser for brug af vores services

Alle brugere af vores services skal være indforstået med at følge de til enhver tid gældende betingelser for brugen heraf. Betingelserne kan ændres uden varsel og det er brugerens ansvar at være "up to date" med de gældende betingelser. Enhver bruger der ikke følger disse betingelser vil få deres konto deaktiveret.

  • Services må kun anvendes til lovlige formål, servicesne må også kun anvendes på sider med lovligt indhold.
  • Vi kan på ingen måde stilles til ansvar for vores brugeres handlinger, misbrug af systemet. I tilfælde hvor det kommer os for øje at en bruger ikke bruger servicesne efter hensigten vil brugerens konto blive deaktiveret og i grove tilfælde vil der ske politi anmeldelse.
  • Vi kan på ingen måde stilles til ansvar for eventuelle tab som direkte eller indirekte er foresaget af en af vores services.
  • Vi forbeholder os ret til at bruge brugernes email adresser til at sende relavante informationer om udviklingen på hjemmesiden.
  • Vi forbeholder os retten til at videregive oplysninger om brugeren videre til personer eller virksomheder som har fået deres rettigheder krænket i forbindelse med brugerens brug af vores services.
  • I tilfælde hvor en bruger eller en service bliver deaktiveret grundet misbrug, tilbagebetales abbonomentet på den pågældende service ikke.
  • Vi forbeholder os ret til at opkræve ekstra betaling fra meget trafik tunge services. Hvis dette usædvanligvis skulle komme på tale, vil brugere blive kontaktet og vi vil i fællesskab finde en passende løsning.