Velkommen

OversigtOpret
Søg:

Efterårstræf - til overvejelse
Som det blev aftalt i foråret, var der enighed om vil skulle køre videre uændret til efterårstræffet, hvilket jo er snart, og derfor skal vi alle overveje, idet vi skal have truffet et valg

1: Fortsætte uændret med kontingent og hjemmeside indtil der kommer krav
om vedtægter m.v., sker det vil konti bliver overført til den siddende kasserer
med de fordele og ulemper dette kan give.

2: Hjemmesiden nedlægges og "klubben" fortsætter som et MC-fællesskab med
en Facebookgruppe som informationskilde, ingen kontingent og 100%
egenbetaling ved arrangementer.

Eventuelle alternative forslag og meningstilkendegivelser modtages gerne.

Ser frem til STor deltagelse ved efterårstræffet.

vi ses

Kim /205
Kim Ryltoft - kimsst1100@gmail.com - 28-07-2019 11:16:48


Navn:

Email:Send en email til følgende adresse når der kommer nye kommentarer i denne tråd: